Informacje o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

2018-09-11 13:12 Komunikaty

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadziła nowe rozwiązania regulujące zasady tymczasowego zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Ustawa pozwala powołać zarządcę sukcesyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem od dnia śmierci osoby prowadzącej firmę aż do podziału spadku pomiędzy spadkobierców. Dzięki tym rozwiązaniom, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania.

Zarządcę sukcesyjnego może powołać właściciel biznesu za swojego życia albo małżonek lub osoby dziedziczące przedsiębiorstwo po śmierci właściciela firmy.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego za życia wymaga jedynie oświadczenia na piśmie, zgody zarządcy oraz zgłoszenia do CEIDG, natomiast po śmierci przedsiębiorcy wszelkie czynności wymagają zachowania formy aktu notarialnego. W każdym momencie zarówno przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego, jak i zarządca sukcesyjny może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, składając drugiej stronie oświadczenie w formie pisemnej.

Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy.

Zarządcą może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy jest spokrewniona z przedsiębiorcą czy nie, a także bez względu na to, czy profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem majątkiem.

Nowe regulacje pozwalają utrzymać w mocy kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę. Dzięki temu sytuacja pracowników będzie stabilniejsza. Podobnie sprawa ma się ze zezwoleniami, licencjami, koncesjami czy pozwoleniami, które mogą być wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego, a docelowo – przeniesione na następcę prawnego przedsiębiorcy po spełnieniu określonych wymagań. Wreszcie zarządca sukcesyjny może posługiwać się numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz korzystać z konta firmowego.

W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie 2 lata od śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału spadku.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.