Kalkulator opłat

Kalkulator opłat za korzystanie w danym roku kalendarzowym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – A
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – B
powyżej 18% zawartości alkoholu – C

Kalkulator pełni rolę pomocniczą w wyliczaniu kwot należności.

Dotyczy opłat związanych:
  • ze składanym oświadczeniem o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i wnoszeniem I raty do 31 stycznia,
  • z uiszczaniem II raty – do 31 maja / III raty – do 30 września,
  • z wydaniem nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dotyczy opłat związanych:
  • z niezłożonym oświadczeniem o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia,
  • z niedokonaniem opłaty I raty – do 31 stycznia / II raty – do 31 maja / III raty – do 30 września.
Opcja 2 kalkulatora dostępna jest tylko:
  • od 1 lutego do 2 marca/1 marca w roku przestępnym
  • od 1 czerwca do 30 czerwca
  • od 1 października do 30 października
UWAGA:

1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do:

a) złożenia w Wydziale Działalności Gospodarczej w pokojach 15 lub 16 Urzędu Miasta Chorzów – do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym; wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: I raty – do 31 stycznia / II raty – do 31 maja / III raty – do 30 września danego roku kalendarzowego, na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się w stosownym naliczeniu opłat otrzymanym przy składaniu oświadczenia lub przy odbiorze nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – patrz pokoje jw.

2. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują wydłużone terminy wnoszenia opłat, o których wyżej mowa, z koniecznością uiszczenia opłat dodatkowych – patrz schemat.

3. Niezłożenie i niedokonanie opłaty w terminach ustawowych skutkuje wygaśnięciem zezwoleń z mocy prawa.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.