Najczęściej zadawane pytania dot. działalności gospodarczej

ODPOWEDZI NA NAJCZĘŚIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE LUB PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Pytanie 1: Nie mam żadnego zatrudnienia, rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej. Czy należy mi się ulga w opłacaniu składek ZUS-owskich?
Odpowiedź: Tak. Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych przez okres 24 miesięcy może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Dla tych osób podstawę wymiaru składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w roku 2015 jest to 525 zł. ( 1750 zł.  x 30%). Z ulgi mogą skorzystać także wspólnicy spółki cywilnej. Jednak wyłączeniu z tej preferencji podlegają osoby, które: 1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność; 2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Wyłączenie dotyczy również : -wspólnika jednoosobowej spółki zo.o., -wspólników spółki jawnej, -wspólników spółki komandytowej, -wspólników spółki partnerskiej, -twórców i artystów, -osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, -osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeżeli osoba współpracująca np. mąż, zrezygnuje ze statutu osoby współpracującej i rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi od razu (nie obowiązuje okres 60m-c).

Pytanie 2: Jestem zatrudniony na pełnym etacie, dodatkowo rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej. Czy należy mi się ulga w opłacaniu składek ZUS-owskich?
Odpowiedź: Jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność pozostaje równocześnie w stosunku pracy, na pełnym etacie, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności są dla niej dobrowolne, jednak obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna nie podlega jednak żadnym preferencjom. Jej podstawę stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3104,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014r.  włącznie z wypłatami z zysku). W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nie może być niższa niż 279,41 zł (tj. 9% podstawy wymiaru z 3104,57 zł )

Pytanie 3: Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam zatrudnić na ¼ etatu osobę, która w innym zakładzie pracy pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy za tego pracownika muszę opłacać składki?
Odpowiedź: Tak. Osoby wykonujące pracę na podstawie kilku umów o pracę podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom z każdej umowy o pracę. Nie ma znaczenia okres, na jaki umowa została zawarta, ani wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy.

Pytanie 4: Nie prowadzę działalności od 2 lat, ale jej oficjalnie nie wyrejestrowałem. Czy mogę zgłosić likwidację z data wsteczną?
Odpowiedź Tak. Jednak pod warunkiem, że w tamtym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia ubezpieczeniowe ( zatrudnianie pracowników, opłacanie składek, korzystanie ze świadczeń chorobowych i zdrowotnych) oraz podatkowe ( wystawianie faktur, naliczanie i opłacanie podatku). Wyrejestrowanie działalności wstecz powoduje wygaśnięcie ubezpieczeń ze wskazaną datą do tyłu np. od 01.04.2010r.

Pytanie 5: Dokonałem zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta ( na formularzu CEIDG), w jakim terminie powinienem zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Odpowiedź: Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Pytanie 6: Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, czy mogę prowadzić działalność gospodarczą i jakie składki wówczas musiałabym opłacać?
Odpowiedź: Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może prowadzić działalność gospodarczą. Z tytułu działalności jest zobowiązana opłacać składki, na zasadach analogicznych jak każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP. W momencie, kiedy w trakcie urlopu wychowawczego rozpoczyna prowadzenie działalności wygasa jej ten tytuł do ubezpieczeń, a budżet państwa przestaje finansować składki ubezpieczeniowe.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.